• Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες»;

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος. Με τον όρο αυτό εννοούνται κυρίως οι διαταραχές που μπορούν να παρουσιάσουν τα παιδιά σε μία ή περισσότερες από τις βασικές διαδικασίες που αναφέρονται στην χρήση του προφορικού ή του γραπτού λόγου και δεν οφείλονται σε βαριές αισθητηριακές βλάβες, σε νοητική καθυστέρηση ή σε σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν σοβαρές δυσκολίες στην πρόσκτηση και τη χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών

*Η διαφορά μεταξύ μαθησιακών δυσκολιών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι πως οι μαθησιακές δυσκολίες είναι επίκτητες, ενώ οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν εκ γενετής.*

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το είδος της δυσκολίας. Μία από αυτές τις κατηγορίες είναι η Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση (δυσαναγνωσία).

·         Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση (δυσαναγνωσία)

   Η αναγνωστική ικανότητα είναι μια δεξιότητα που παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και συνεπώς κατέχει σημαντική θέση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ως προς την ανάγνωση, είναι εκείνα που δεν έχουν την αναμενόμενη ανταπόκριση στην ανάγνωση με βάση την χρονολογική τους ηλικία, τη σχολική τάξη και την νοημοσύνη τους.

  Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες όσον αφορά την ανάγνωση είναι η δυσκολία διάκρισης διαφορετικών λέξεων που μοιάζουν μεταξύ τους και η δυσκολία διάκρισης φθόγγων. Επίσης συχνά υπάρχει παράλειψη φθόγγων, φωνημάτων, συλλαβών και απλών λέξεων, προσθήκη φωνημάτων, συλλαβών και λέξεων κατά την ανάγνωση, καθώς και συγχώνευση γραμμάτων, που διαφέρουν ελάχιστα γραφικά ή λέξεων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά. Αυτά τα παιδιά είναι πιθανό να εμφανίσουν επιπλέον αργό ρυθμό και έλλειψη έκφρασης κατά την ανάγνωση, χάνουν τη γραμμή καθώς διαβάζουν και τους δυσκολεύουν οι ασυνήθιστες και πολυσύλλαβες λέξεις.

  Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των παιδιών με διαταραχές ανάγνωσης:

 • Αργούν να μάθουν τον μηχανισμό της ανάγνωσης σε σχέση με τους συμμαθητές τους.
 • Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά εμφανίζουν συχνά μειωμένη κατανόηση του κειμένου που διαβάζουν, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να μελετούν μόνα τους.
 • Δυσκολία στην ανάγνωση και προφορά ασυνήθιστων λέξεων (π.χ. λεοτορίο αντί λεωφορείο).
 • Καθρεπτική ανάγνωση (π.χ. χα αντί για αχ ή σάκα αντί για κάσα).
 • Δυσκολία στην αναγνώριση των γραμμάτων κατά την ‘’πρώτη ανάγνωση’’. Συλλαβιστή ανάγνωση στις πρώτες κυρίως τάξεις του δημοτικού. Αργότερα μηχανική και μονότονη ανάγνωση, λέξη προς λέξη χωρίς ρυθμό και χρωματισμό στην φωνή.
 • Χάσιμο της σειράς στο κείμενο, ιδιαίτερα όταν τελειώνει η μία σειρά και αρχίζει η επόμενη. Παράλειψη ή επανάληψη φράσεων ή προτάσεων.
 • Διαβάζουν αργά ακόμη και στα κείμενα στα οποία έχουν εξασκηθεί, και σε κάθε επανάληψη κάνουν νέα λάθη.
 • Αγνόηση των σημείων στίξης. Ανάγνωση ‘’χωρίς ανάσα’’, χωρίς δηλαδή να γίνεται η ανάλογη παύση σε τελείες ή κόμματα. Ερωτηματικά και θαυμαστικά δεν λαμβάνονται υπόψη.
 • Αντικαταστάσεις λέξεων που σχετίζονται με το πρώτο γράμμα, την πρώτη συλλαβή ή την ορθογραφική ομοιότητα των λέξεων.
 • Αντικαταστάσεις λέξεων από άλλες που έχουν την ίδια ή συγγενική σημασία (π.χ. σκοτεινός / μαύρος)
 • Δυσκολία στα συμπλέγματα συμφώνων.
 • Παράλειψη ή επανάληψη μικρών λέξεων όπως και, να, το
 • Λαθεμένη προφορά φωνηέντων.
 • Αντικατάσταση γραμμάτων με άλλα.
 • Αναγραμματισμούς.
 • Αναγνωστική δυσλεξία συνέπεια της ομοιότητας των γραμμάτων. Τα παιδιά συγχέουν τα δ, θ, β – Ν,Μ – Λ,Ν – ζ, ξ – γ, χ – θ, φ.
 • Δυσκολεύονται στην εξαγωγή συμπεράσματος.
 • Δεν διακρίνουν τις σημαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες.
 • Δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές για την κατανόηση.
 • Δυσκολεύονται να εντοπίσουν την κεντρική ιδέα.
 • Δυσκολεύονται να διακρίνουν τις πληροφορίες που δεν ταιριάζουν νοηματικά με το περιεχόμενο.
 • Αδυνατούν να σχηματίσουν προβλέψεις και υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο.

·         Αξιολόγηση

  Η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών είναι μια διαδικασία κατά την οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες για ένα παιδί, το οποίο εμφανίζει αδυναμίες, καθώς και επίδοση σημαντικά χαμηλή, αφού δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις απαιτήσεις του σχολείου του, συγκριτικά με αυτή των συνομήλικων του.

   Η διαδικασία της αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως, περιλαμβάνει τα εξής στάδια: (α) τον προσδιορισμό, (β) την διάγνωση και, (γ) τις κατάλληλες αποφάσεις. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει είτε με την χρήση άτυπων μέσων αξιολόγησης είτε με την χρήση τυπικών μέσων αξιολόγησης, δηλαδή τα σταθμισμένα τεστ.

 • Τρόποι παρέμβασης – Αντιμετώπιση

  Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών είναι ένα μεγάλο και ιδιαίτερο σημαντικό θέμα, γιατί, ακόμα και στις περιπτώσεις που μια μαθησιακή δυσκολία δεν εξαφανίζεται, έχει αποδειχθεί ότι, αν δοθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές εμπειρίες και ευκαιρίες, μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις του προβλήματος στην ακαδημαϊκή και γενικότερη εξέλιξη του ατόμου.

  Η έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών οδηγεί και στην έγκαιρη αντιμετώπιση. Έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι έχουν ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες να μαθαίνουν περισσότερο στις μικρές ηλικίες, που η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι μεγαλύτερη. Γι’ αυτό η επέμβαση στα μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Κωνσταντίνα Κρίνου
Λογοθεραπεύτρια

Μαθησιακές Δυσκολίες – Τι είναι η μαθησιακή δυσκολία ανάγνωσης ή αλλιώς δυσαναγνωσία? Γράφει η Κωνσταντίνα Κρίνου | Λογοθεραπεύτρια">
περισσότερα σχετικά άρθρα
περισσότερα από: MyDonnasito
περισσότερα στή: KozaniKids

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δείτε επίσης

«Αγύμναστη γλώσσα» και τα πιθανά προβλήματα στην ομιλία ενός παιδιού

Μία Καθυστερημένη ή δυσκατάληπτη ομιλία, μια γλώσσα που προεξέχει  και μια   έντονη σιελόρ…